Wie beheert het vermogen?

Bij het beleggen van het pensioenvermogen zijn diverse personen betrokken:

Het bestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Pensioenfonds Horeca & Catering. Daaronder vallen ook de beleggingen. Het bestuur neemt onder meer besluiten over de beleggingsstrategie en de aanstelling of het ontslag van onze externe vermogensbeheerders.

De beleggingsadviescommissie

 De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het vermogensbeheer.

De adviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De adviescommissie let onder meer op de beleggingsstrategie voor de lange termijn, de continuïteitsanalyses, het beleggingsplan en de risicoanalyse. Voor de commissie is een taakomschrijving opgesteld.

De afdeling Vermogensbeheer

De afdeling Vermogensbeheer bestaat uit vier personen in dienst van het pensioenfonds. De afdeling belegt niet zelf, maar selecteert de partijen aan wie wij de beleggingen uitbesteden (de externe vermogensbeheerders). Hierbij kijkt de afdeling onder meer naar de rendementen, de beleggingsfilosofie, de processen en de kwaliteit van de externe vermogensbeheerder. De afdeling Vermogensbeheer zoekt steeds de beste vermogensbeheerder per type belegging en onderhandelt scherp over de kosten.

Als een externe vermogensbeheerder is aangesteld, beoordeelt de afdeling Vermogensbeheer de prestaties van de vermogensbeheerder. De afdeling Vermogensbeheer let er ook op dat de beleggingen binnen vooraf vastgestelde risicogrenzen blijven en beoordeelt de prestaties van de externe vermogensbeheerder. Als een externe vermogensbeheerder niet meer voldoet aan de strenge eisen en verwachtingen adviseert de afdeling het bestuur de externe vermogensbeheerder te ontslaan. Daarnaast zorgt de afdeling Vermogensbeheer ervoor dat nieuw gestorte premies worden belegd op de manier zoals die in het beleggingsbeleid is voorgeschreven.

De externe vermogensbeheerders

De partijen aan wie wij de beleggingen uitbesteden zijn:

Vermogensbeheerder                                 Soort belegging

Aegon Asset Management                              Hypotheken

AlpInvest Partners                                        Private Equity

Altera Vastgoed                                            Niet beursgenoteerd onroerend goed

BlackRock                                                    Aandelen Verenigde Staten

Bouwinvest                                                  Niet-beursgenoteerd onroerend goed

BMO Global Asset Management                      Staatsobligaties, Converteerbare
                                                                   Obligaties, Renteafdekking, Geldmarktfonds

Goldman Sachs                                             Private Equity, Geldmarktfonds

HarbourVest                                                 Private Equity

J.P. Morgan Asset Management                      Aandelen Opkomende Landen

Loomis Sayles                                              High Yield Obligaties

Northern Trust Asset Management                 Beursgenoteerd onroerend goed, Small Cap

PGIM                                                           Obligaties Opkomende Landen  

Principal Global Investors                              Aandelen Opkomende Landen

RobecoSAM                                                  Private Equity

SPF Beheer                                                  Private Equity

State Street Global Advisors                          Aandelen Ontwikkelde Landen, Valuta-afdekking

Syntrus Achmea Real Estate & Finance           Hypotheken

Western Asset Management                           Inflatie Gerelateerde Obligaties