Waarom beleggen we?

“Het belangrijkste is dat iedereen een goed pensioen krijgt, nu en in de toekomst.”

 

Als deelnemer moet je een goed pensioen krijgen. Dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Een pensioen waarmee je kunt leven volgens je huidige levensstijl. En dat zo veel mogelijk meegroeit met de stijgende prijzen van producten en diensten. Om van het geld dat je nu inlegt een goed pensioen te maken, beleggen we het. We investeren het dus bijvoorbeeld in ondernemingen of vastgoed met de bedoeling er meer geld van te maken. Beleggen levert op de lange termijn namelijk meer op dan sparen.

Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. Dat komt doordat de resultaten van beleggingen kunnen schommelen. Maar hoe langer je geld belegt, hoe kleiner het risico op een negatief rendement. En hoe groter de kans op een hogere opbrengst dan met sparen. Uiteraard beleggen we jouw geld op een verantwoorde manier. Het belangrijkste is namelijk dat wij voldoende geld hebben om iedereen een pensioen uit te betalen, nu en in de toekomst.