Waarom beleggen we?

Beleggen levert op de lange termijn meer op dan sparen. Als wij de betaalde premie afgelopen 25 jaar alleen maar op een spaarrekening hadden gezet, dan waren de pensioenen nu 40% lager of was de premie 70% hoger. Wie alleen maar wil sparen, kiest dus voor een veel hogere premie. Of voor een fors lager pensioen. Bovendien stijgen de prijzen elk jaar. Daardoor kan er over tien jaar met honderd euro minder worden gekocht dan nu. Het pensioen wordt dus steeds minder waard. Om dat tegen te gaan, verhoogt ons bestuur de pensioenen als dat kan. Die verhoging (toeslag) wordt betaald met het extra rendement op de beleggingen. Dus ook daarom beleggen we.

Omdat wij veel jonge deelnemers hebben, hoeven we de pensioenen gemiddeld pas over vierentwintig jaar uit te keren. Er is dus veel tijd om het ingelegde geld te laten vermeerderen. 

Onderstaande grafiek laat de rendementen zien die wij hebben behaald (de blauwe lijn) en het rendement dat we zouden hebben gehad als het geld op een spaarrekening zou zijn gezet (de rode lijn). Hieruit blijkt dat op de lange termijn het rendement bij beleggen hoger ligt dan bij sparen.