Waarin beleggen we?

Er zijn drie soorten beleggingscategorieën:

Zakelijke waarden

Zakelijke waarden zijn onder andere aandelen, private equity (aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen), converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen omgezet kunnen worden). Beleggingen in zakelijke waarden hebben over het algemeen een hoger rendement, maar ook een hoger risico dan beleggingen in andere beleggingscategorieën.

 

Aandelen in ontwikkelde markten

Het grootste gedeelte van onze aandelenportefeuille is belegd in beursgenoteerde aandelen in ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten, Europa en Japan. Dit doen de vermogensbeheerders Black Rock en State Street voor ons. 

 

Aandelen in opkomende markten

Een deel van onze aandelenportefeuille is belegd in opkomende markten, zoals China en Brazilië. Dit doet de vermogensbeheerder Principal Global Investors voor ons. 

 

Aandelen in kleinere beursgenoteerde ondernemingen

Beleggingen in small cap aandelen (aandelen in kleinere beursgenoteerde ondernemingen) in de Verenigde Staten en Europa vormen ook onderdeel van onze aandelenportefeuille. Vermogensbeheerder Northern Trust beheert dit gedeelte van de beleggingsportefeuille. 

 

Beleggingen in private equity en converteerbare obligaties

Wij beleggen ook in private equity. Dit zijn beleggingen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd staan. Wij werken hier samen met de vermogensbeheerders Alpinvest, Goldman Sachs, Harbourvest, RobecoSAM en SPF Beheer. 

In converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen kunnen worden opgezet) beleggen wij via vermogensbeheerder BMO Global Asset Management.

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn beleggingen die een vast rendement opleveren, zoals obligaties en hypotheken. Dit soort beleggingen hebben over het algemeen een lager risicoprofiel en een lager verwacht rendement dan andere beleggingscategorieën. Onze portefeuille vastrentende waarden bestaat uit obligaties en hypotheken. 

 

Obligaties

Onze obligatieportefeuille is breed gespreid en belegt in: 

  • staatsobligaties (nominaal en inflatie gerelateerd); 
  • high yield obligaties (obligaties met een hoge rente); 
  • staatsobligaties van opkomende landen. 

De vermogensbeheerders BMO Global Asset Management, Western Asset Management, Loomis Sayles en Pramerica beheren de verschillende obligatieportefeuilles. 

 

Hypotheken 

Onze hypothekenportefeuille bestaat uit indirecte investeringen via een deelneming in de hypotheekfondsen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Aegon Asset Management. Deze hypotheekfondsen verstrekken hypotheken aan Nederlandse bedrijven en particulieren.

Onroerend goed 

Onroerend goed beleggingen zijn beleggingen in vastgoed. Dit kan door middel van het kopen van aandelen van beursgenoteerde bedrijven die in vastgoed beleggen, maar ook door te investeren in fondsen die direct vastgoed kopen zoals bijvoorbeeld kantoren of winkels. 

Dit doen vermogensbeheerders Northern Trust en Altera voor ons. De fondsen van Altera beleggen in Nederlands vastgoed zoals woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. De beursgenoteerde vastgoedportefeuille is wereldwijd gespreid en wordt beheerd door Northern Trust. 

 

Elke beleggingscategorie kent zijn eigen risico en rendementskarakteristieken. In een Asset Liability Management-studie (ALM-studie) onderzoeken wij onder meer welk risico wij lopen ten opzichte van de verplichtingen en vergelijken het risico met het rendement op langere termijn. Daarbij stellen wij vast wat op de lange termijn (strategisch) de verhouding is tussen de verschillende beleggingscategorieën. 

Onderstaande grafiek toont de verdeling van onze portefeuille per eind 2016 over de verschillende beleggingscategorieën.

Aan het einde van 2016 had Pensioenfonds Horeca & Catering:

  • € 3.815 miljoen in zakelijke waarden belegd; 
  • € 3.671 miljoen belegd in vastrentende waarden; 
  • € 810 miljoen in onroerend goed belegd.