Onderzoek MVB

Pensioenfonds Horeca & Catering wil voorkomen dat wordt belegd in ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten niet passen bij de uitgangspunten van de werkgevers en de werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering. Om de uitgangspunten te toetsen is er in 2017 een onderzoek gehouden naar het belang van maatschappelijk verantwoord beleggen onder werkgevers en werknemers.

10.000 mensen hebben meegedaan aan dit onderzoek. Dit geeft aan dat de betrokkenheid bij dit onderwerp groot is. Wij waarderen dit erg. Een ruime meerderheid geeft aan dat de door het bestuur geadopteerde thema’s goed passen bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Het gaat hierbij om de thema’s klimaat aanpakken en duurzame productie en consumptie.

 

De resultaten van dit onderzoek zijn door het bestuur in ontvangst genomen. Deze resultaten hebben bijgedragen aan ons nieuwe MVB beleid.