Rapportage maatschappelijk verantwoord beleggen

Voor het verantwoord beleggen past Pensioen Horeca & Catering verschillende instrumenten toe bij het beheer van haar vermogen. Naast een actief uitsluitingenbeleid zijn stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van de dialoog met bedrijven belangrijke instrumenten binnen ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. In deze halfjaarlijkse rapportage staat de laatste stand van zaken met betrekking tot deze instrumenten.