Werknemers en werkgevers in de horeca en catering betalen samen elke maand pensioenpremie. Deze pensioenpremie vormt de basis voor het uit te betalen pensioen.
 

Voor nu en in de toekomst

Om de gewenste pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én de pensioenpremie betaalbaar te houden, is rendement nodig. Door het pensioenvermogen te beleggen, kunnen wij rendement behalen op het pensioenvermogen. Dat beleggen doen we op een verantwoorde manier door een zorgvuldige afweging te maken tussen risico en rendement. Maar ook door oog te hebben voor mens en milieu en bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld. Wij geloven in de kracht van met en voor elkaar. Door slimme keuzes in onze beleggingen bouwen wij samen aan de waarde van een goed pensioen en daarmee aan meerwaarde voor morgen.
 

Meer weten?

Benieuwd naar hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen?

Beleggen levert op de lange termijn meer op dan sparen. Meer weten over waarom en hoe wij beleggen ?

Bij het beleggen van het pensioenvermogen hebben wij een gedeelde verantwoordelijkheid. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een beleggingsadviescommissie en afdeling vermogensbeheer.