Hoe beleggen we?

Wij hebben een strategisch beleggingsbeleid en een tactisch beleggingsbeleid. Het strategische beleid is het beleggingsbeleid voor de lange termijn en wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur kijkt naar zaken als: doel en stijl van het beleggingsbeleid, het risicobudget en de strategische beleggingsportefeuille (alle beleggingen die het pensioenfonds doet). Het tactisch beleid (het beleggen zelf) laten wij over aan partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Lees hier meer over deze vermogensbeheerders.

 

Uitgangspunten bij beleggen

Wij hanteren een aantal beleggingsovertuigingen die als uitgangspunten voor het beleggingsbeleid en de verdeling van het vermogen over de verschillende vermogensbeheerders dienen. De beleggingsovertuigingen hebben betrekking op de normen en ambitie van het fonds, het beleggingsproces, de financiële markten en de inrichting van de organisatie. Elke beleggingsovertuiging is voorzien van een nadere toelichting.

Normen en ambitie

  • De pensioenverplichtingen zijn bepalend voor de wijze van beleggen.
  • Het fonds belegt voor de lange termijn.
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk en voegt waarde toe.

Beleggingsproces

  • Het strategische beleggingsbeleid is de belangrijkste keuze in relatie tot het rendement en risico.
  • Kosten zijn belangrijk. Daarom moeten ze inzichtelijk zijn.
  • Het beleggingsbeleid moet uitlegbaar zijn.

Financiële markten

  • Risico vereist een extra rendement.
  • Diversificatie over en binnen de beleggingscategoriën voegt waarde toe door het verbeteren van de risico/rendementsverhouding.
  • De benchmark is op lange termijn moeilijk te verstaan.

Inrichting organisatie

  • Bestuur en uitvoering hebben dezelfde doelstellingen. Via de eigen uitvoeringsorganisatie wordt dit geborgd.

 

Afdekken renterisico en valutarisico

Een verandering van de marktrente heeft grote gevolgen voor onze financiële positie. Daarom beperken wij dit risico door een deel van het renterisico af te dekken. Sinds 13 juli 2015 dekken we 50% van het renterisico af. 

Omdat wij over de hele wereld beleggen, beleggen wij ook in landen met andere munteenheden dan de euro, zoals de dollar, de pond en de yen (vreemde valuta’s). Wij lopen het risico dat deze valuta’s meer of minder waard worden. Omdat wij dit risico niet volledig willen nemen, dekken wij een belangrijk deel van de buitenlandse valuta’s af naar de euro.