Regelingen

Om alles wat er zoal op ons pad komt in goede banen te leiden en te houden, hebben we bij Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) een aantal regelingen opgesteld. Wat te doen bijvoorbeeld bij klachten en geschillen? En hoe hoog zijn de vergoedingen voor bestuurders en commissieleden eigenlijk?

Klachtenregeling en geschillenregeling

Bent u niet tevreden over ons product of onze dienstverlening? Laat het ons dan weten. We leren graag van uw op- en aanmerkingen. Zo voorkomen wij fouten en uiteraard lossen wij uw probleem dan graag meteen op. U kunt het ons altijd laten weten als u ergens ontevreden over bent.

Lossen wij uw probleem niet goed op, of wilt u direct een ‘officiële’ klacht indienen? Wij hebben een klachten- en geschillenregeling voor dergelijke gevallen.

In de klachtenregeling staat wat we onder een klacht verstaan. Een klacht is wanneer iemand schriftelijk aangeeft dat hij ontevreden is over een behandeling, bejegening, product of dienstverlening.

In de geschillenregeling staat wat we onder een geschil verstaan. Een geschil ontstaat als iemand het niet eens is met een beslissing van het fonds. Bijvoorbeeld als iemand het niet eens is met de hoogte van zijn uitkering. De geschillenregeling geldt alleen voor beslissingen van het fonds die gaan over de verplichtstelling, de statuten en het pensioenreglement. De directeur handelt een geschil schriftelijk af.

Wilt u een ‘officiële’ klacht indienen, dan kunt u dat schriftelijk doen.

Vergoedingsregeling
PH&C heeft sinds 2007 een vergoedingsregeling. Wij willen op een verantwoorde manier omgaan met het geld uit de horeca en catering. In de regeling staat hoe wij dit doen. Dit past bij onze integere manier van werken.