Onze dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in hoeverre een fonds genoeg geld in kas heeft om alle pensioenen te betalen. Nu en in de toekomst.
 

Wat is de dekkingsgraad?

Onze dekkingsgraad geeft aan hoeveel pensioenvermogen wij nu bezitten en in hoeverre wij in de toekomst de pensioenen kunnen betalen. De dekkingsgraad berekenen wij iedere maand opnieuw.

Onze dekkingsgraad per eind september 2021 is 115%


Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Dit percentage laat zien hoe ons pensioenfonds er over een langere periode voor staat. Wij gebruiken de beleidsdekkingsgraad om besluiten te nemen, bijvoorbeeld om pensioenen te kunnen verhogen of te moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan de maandelijkse dekkingsgraad. Ook de beleidsdekkingsgraad berekenen we welke maand opnieuw.

Onze beleidsdekkingsgraad per eind september 2021 is 109%


Tabel: de ontwikkeling van onze (beleids)dekkingsgraad

Klik op de grafiek voor een vergroting met de dekkingsgraden per maand
 


Zo berekenen we de dekkingsgraad

We berekenen de dekkingsgraad door ons pensioenvermogen te delen door onze pensioenverplichtingen. Met andere woorden: we delen alle bezittingen van ons pensioenfonds door de pensioenen die wij aan jou en alle andere deelnemers moeten betalen.

                     ons pensioenvermogen  ÷  onze huidige pensioenverplichtingen  =  dekkingsgraad 
 

Wat betekent de dekkingsgraad?

Kort gezegd: hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Een dekkingsgraad van 115% betekent dat wij voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen € 1,15 aan bezittingen hebben staan.           

                                

 

Wanneer verhogen wij het pensioen? 

Elk jaar kijken wij of we het pensioen kunnen verhogen. Wij verhogen jouw pensioen alleen als onze financiele positie goed genoeg is.

De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

 • Bij een beleidsdekkingsgraad onder 110% verhogen wij jouw pensioen niet. 
 • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% bekijken we of het mogelijk is om jouw pensioen gedeeltelijk te verhogen.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125% kijken wij of het mogelijk is om jouw pensioen volledig te verhogen.

Op dit moment ligt onze beleidsdekkingsgraad onder 110%. Dit betekent dat wij jouw pensioen op dit moment niet verhogen.
 

Kunnen wij jouw pensioen ook verlagen?

Ja, dat kan. Maar alleen als het bestuur geen andere oplossingen heeft om de financiële positie van het pensioenfonds te laten herstellen. Aan de financiële positie van een pensioenfonds zijn namelijk wettelijke regels gesteld. Als die financiële positie niet voldoende is, dan moet het fonds een herstelplan indienen. Informatie over ons herstelplan vind je hier.


Wij berekenen onze pensioenverplichtingen met de ‘rekenrente’

Met de rekenrente berekenen wij onze pensioenverplichtingen: wij rekenen uit hoeveel geld we nodig hebben om alle pensioenen uit te keren. Nu en in de toekomst.

 • Daalt de rekenrente?
  Dan stijgen onze pensioenverplichtingen. We moeten dan dus meer geld in kas hebben, omdat we rekening moeten houden met een lagere opbrengst. Bij een lagere rekenrente daalt onze dekkingsgraad.
   
 • Stijgt de rekenrente?
  Dan hoeven wij op dit moment minder geld in kas te hebben om de pensioenen nu en later te kunnen betalen. Want: we kunnen rekenen met een hogere opbrengst. Bij een hogere rekenrente stijgt onze dekkingsgraad.

Onze toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast. De rekenrente geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.