Hoe wordt het pensioenfonds bestuurd?

Pensioenfonds Horeca & Catering bestaat uit de volgende organen:

Pensioenfonds Horeca & Catering beschikt daarnaast over een eigen uitvoeringsorganisatie.

 

Code pensioenfondsen

In navolging op de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur uit 2005 is in 2014 de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Deze code is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die hiermee normen formuleren voor 'goed pensioenfondsbestuur'. Wij passen de code toe of leggen uit, onder andere in ons jaarverslag, waar en waarom wordt afgeweken.

 

Vergoedingsregeling

Wij hebben sinds 2007 een vergoedingsregeling. Wij willen op een verantwoorde manier omgaan met het geld uit de horeca en catering. In de regeling staat hoe wij dit doen. Dit past bij onze integere manier van werken.