De cijfers en uitvoeringskosten

Bij Pensioenfonds Horeca & Catering kiezen we voor goed, goedkoop en gastvrij. Dat zie je terug in onze werkwijze. Om pensioen naast goedkoop ook goed uit te voeren, maken wij kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Dit noemen we uitvoeringskosten.

Op deze pagina zie je in één overzicht hoeveel mensen pensioen bij ons opbouwen, wat ons pensioenvermogen is en wat de uitvoeringskosten zijn. Op de pagina over onze rendementen zie je de rendementen van de afgelopen jaren. 


Wie betaalt de uitvoeringskosten?

De uitvoeringskosten worden betaald uit de beleggingsopbrengsten en de pensioenpremies die werkgevers en deelnemers samen betalen.

Doordat wij als uitvoeringsorganisatie de werkgevers- en de deelnemersadministratie van het pensioenfonds in eigen beheer uitvoeren, zijn wij een van de goedkoopste pensioenfondsen van Nederland. Hierdoor kunnen we een zo groot mogelijk deel van de pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten gebruiken voor pensioen.

De ingelegde premie beleggen we natuurlijk zo goed mogelijk. Zo zorgen wij ervoor dat er genoeg geld overblijft om pensioen te betalen, nu en later.

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft twee kostenposten: 

1. Kosten pensioenbeheer 

Om jouw pensioen goed te kunnen uitvoeren, maken wij kosten voor administratie, communicatie en automatisering. De belangrijkste kostenposten zijn:

 • Administratie van jouw gegevens en die van werkgevers;
 • Bijhouden hoeveel pensioen je opbouwt en je daarover op de hoogte houden;
 • Communicatie met jou , je collega's en werkgevers, zoals e-mails en brieven;
 • Onderhoud en verbetering van onze systemen;
 • Kosten die het bestuur maakt voor pensioenbeheer. 

2. Kosten vermogensbeheer

Om ervoor te zorgen dat we jouw pensioen nu en in toekomst kunnen betalen, beheren en beleggen wij het pensioenvermogen. Dit vermogensbeheer kost geld, die kosten bestaan uit twee delen:

 • Beheerkosten 
  Wij beleggen het vermogen niet zelf. Dat doen partijen die daarin zijn gespecialiseerd, onze externe vermogensbeheerders. De vergoedingen die zij daarvoor krijgen, vallen onder deze kostenpost. Ook het geld dat nodig is om deze externe vermogensbeheerders te kiezen én controleren valt hieronder. 
 • Transactiekosten 
  Bij het beleggen kan het nodig zijn om bijvoorbeeld aandelen of obligaties te kopen of te verkopen. Deze transacties kosten geld. De kosten van alle transacties vormen samen de transactiekosten vermogensbeheer.

 


 

Meer weten over onze cijfers of uitvoeringskosten?

In ons jaarverslag lees je meer over de hoogte van onze kosten. Je vindt deze in het hoofdstuk ‘Uitvoeringskosten’.