Uitvoeringskosten

Werknemers en werkgevers in de horeca en catering betalen samen premie voor het ouderdomspensioen van werknemers. Pensioenfonds Horeca & Catering beheert en belegt deze premies. Zo zorgen we ervoor dat we genoeg geld hebben om iedere werknemer het pensioen te betalen waarop hij recht heeft. 

Pensioenfonds Horeca & Catering maakt kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Die willen wij zo laag mogelijk houden. Want ‘goed zijn’ en ‘goedkoop blijven’ dragen bij aan onze missie: tot de beste pensioenfondsen van Nederland behoren. Op die manier kunnen we een zo groot mogelijk deel van de pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten gebruiken voor pensioen. 

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft twee kostenposten: 

1. Kosten pensioenbeheer 

Dit zijn de kosten die wij maken om bij te houden hoeveel pensioen werknemers in de horeca en catering opbouwen. En om hen daarover te informeren. Dat is namelijk een belangrijke taak van ons. Ook het deel van de bestuurskosten dat is toe te rekenen aan pensioenbeheer hoort hierbij. 

2. Kosten vermogensbeheer

Ook het beheer van het pensioenvermogen is een van onze kerntaken. We beleggen het pensioenvermogen, zodat we ook in de toekomst genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Beleggen kost geld. Deze kosten bestaan uit twee delen:

  • Beheerkosten 
    Wij beleggen het vermogen niet zelf. Dat doen partijen die daarin zijn gespecialiseerd, onze externe vermogensbeheerders. De vergoedingen die zij daarvoor krijgen, vallen onder deze kostenpost. Maar ook het geld dat het fonds nodig heeft om deze externe vermogensbeheerders te selecteren en te controleren hoort hierbij. 
     
  • Transactiekosten 
    Bij het beleggen kan het nodig zijn om bijvoorbeeld aandelen of obligaties te kopen of te verkopen. Deze transacties kosten geld. De kosten van alle transacties vormen samen de transactiekosten vermogensbeheer.

 

In ons jaarverslag leest u in het hoofdstuk ‘Pensioenbeheer’ bij ‘Uitvoeringskosten’ meer over de hoogte van onze kosten in 2018.