Verschillende kleine pensioenen

20
jun
2018

Heeft u meerdere banen gehad in verschillende branches, dan heeft u vaak diverse (kleine) pensioenpotjes. De wettelijke regels voor deze kleine pensioenpotjes veranderen per 1 januari 2019. Als u vaak wisselt van baan tussen verschillende branches, dan is het mogelijk dat u veel kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenfondsen heeft. Pensioenfondsen mogen op grond van de nieuwe wet besluiten wat ze doen met kleine en heel kleine pensioenen. Dat mag omdat de administratiekosten voor deze (heel) kleine pensioenen erg hoog zijn.
 

Verschillende kleine pensioenen

Er zijn verschillende nieuwe regels voor kleine pensioenen. Het gaat daarbij om:
• regels voor kleine pensioenen van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar
• regels voor heel kleine pensioenen tot € 2 bruto per jaar

Hieronder leest u hoe wij hiermee omgaan.
 

Ons bestuur besluit of we kleine pensioenen samenvoegen

De overheid heeft een nieuwe wet aangenomen over kleine pensioenen (van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar). Pensioenfondsen mogen deze kleine pensioenpotjes samenvoegen. Hierdoor behoudt u uw pensioen. Ook is uw pensioen over minder potjes verdeeld en dat is een stuk overzichtelijker. Ons bestuur besluit binnenkort of wij per 1 januari 2019 gebruikmaken van het recht deze pensioenpotjes samen te voegen. Wij houden u op de hoogte via onze website.
 

Ons bestuur besluit of we heel kleine pensioenen laten vervallen

De overheid heeft een nieuwe wet aangenomen over reeds opgebouwde heel kleine pensioenen (tot € 2 bruto per jaar). Pensioenfondsen mógen deze kleine pensioenpotjes laten vervallen. Ons bestuur besluit binnenkort of wij reeds opgebouwde pensioenen onder de € 2 bruto per jaar laten vervallen of automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Bouwt u na 1 januari 2019 een pensioen op onder de 2 euro, dan vervalt dit automatisch vanwege de nieuwe wetgeving. Daar heeft Pensioenfonds Horeca & Catering geen keuze in. Wij houden u op de hoogte via onze website.
 

U krijgt op onze website meer persoonlijke informatie over uw pensioen

Wij geven graag inzicht in uw pensioenbedragen. Bezoek daarom óók uw persoonlijke dossier op onze website. Het voordeel van digitaal met u communiceren is dat wij u snel en direct kunnen informeren.  Laat daarom uw e-mailadres in uw persoonlijk profiel achter. Dan krijgt u een mail als er persoonlijke informatie online voor u klaarstaat (en u actie moet ondernemen).