Klimaatakkoord ondertekend

22
jul
2019

Vijftig banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben op woensdag 10 juli het Klimaatakkoord ondertekend. Gérard Aben heeft als bestuursvoorzitter van het fonds zijn handtekening gezet. Hiermee leveren ook wij een bijdrage aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Klimaatverandering (SDG 13) maakt sinds 2018 al deel uit van ons MVB-beleid.  Het ondertekenen van het Klimaatakkoord zet kracht bij het belang dat het fonds hecht aan dit onderwerp.

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.