Jaarverslag 2017 online: vernieuwing, optimalisering en continuering

26
jun
2018

In 2017 waren er belangrijke ontwikkelingen in de pensioenwereld, en specifiek voor ons fonds. Lees meer hierover in de 53e editie van het jaarverslag van Pensioenfonds Horeca & Catering. Bekijk nu het jaarverslag van 2017. Hieronder leest u de belangrijkste ontwikkelingen uit ons jaarverslag:

Financiële situatie verbetert in 2017

Over 2017 behaalde het fonds een positief nettorendement van 5,1%. Dit resultaat is mede het gevolg van een aantal positieve economische ontwikkelingen die zorgden voor optimisme op de financiële markten. Hierdoor steeg ook de beleidsdekkingsgraad van 105,5% per 31 december 2016 naar 113,1% per 31 december 2017. Meer over de beleidsdekkingsgraad leest u in het onderdeel ‘Financiële situatie’.

Herstelplan

Op 31 december 2016 was de beleidsdekkingsgraad van 105,5% lager dan de vereiste dekkingsgraad van 125,2%. Hierdoor was sprake van een tekort, een situatie waarvan sinds 1 januari 2015 sprake is. De financiële situatie van het fonds is ultimo 2017 verbeterd ten opzichte van ultimo 2016, maar nog niet voldoende om uit herstel te zijn. In maart 2018 diende het fonds daarom opnieuw een herstelplan in bij DNB. Op 18 mei 2018 stemde DNB in met dit herstelplan per 1 januari 2018. Meer over het herstelplan leest u in het onderdeel ‘Financiële situatie’.

Voorwaardelijke toeslag

In 2017 was er ruimte voor een voorwaardelijke toeslag. Op basis van het toeslagbeleid verleenden wij per 1 januari 2018 een toeslag van 0,1% aan alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Meer over toeslagverlening leest u in het onderdeel ‘Pensioenbeheer’ onder het kopje ‘Toeslag’.

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2018

Per 1 januari 2017 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Fiscale wet- en regelgeving wijzigde per 1 januari 2018 echter opnieuw. Daarom besloten sociale partners de pensioenrichtleeftijd in 2018 verder te verhogen naar 68 jaar. Het afgelopen jaar zijn de nodige maatregelen genomen om administratiesystemen en communicatie aan te passen op dit besluit. Meer over de nieuwe pensioenregeling leest u in het onderdeel ‘Pensioenbeheer’.

Digitale communicatie

Een belangrijk thema voor het fonds blijft digitale communicatie. Om de klant zo goed, goedkoop en gastvrij mogelijk te informeren en te bedienen, digitaliseren wij onze processen. Deze koers zetten wij in 2017 voort. In 2017 wonnen wij daar zelfs een Klantgerichtheidsaward voor, uitgereikt door PensioenPro. Meer over de digitale communicatie leest u in het onderdeel ‘Pensioenbeheer’.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen had ook in 2017 volop onze aandacht. Wij streven voortdurend naar een goed rendement, maar willen tegelijkertijd dat onze beleggingen duurzaam en verantwoord zijn. Wij vinden de mening van onze deelnemers en pensioengerechtigden hierover belangrijk. Daarom raadpleegden wij hen via een achterbanonderzoek over dit onderwerp. De uitkomsten van het achterbanonderzoek ondersteunen de visie van het bestuur. Het bestuur bespreekt en stelt in 2018 het nieuwe MVB-beleid vast. Meer over ons beleggingsbeleid leest u in het onderdeel ‘Vermogensbeheer’.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over ons jaarverslag 2017? Stuur dan een e-mail naar bestuur@phenc.nl.