Directeur Paul Braams: "Wij kijken met energie naar de komende jaren"

27
sep
2021

Er gaat een nieuwe energie door het land. Het is tijd voor herstel en opbouw. Dat geldt ook voor pensioenfonds Horeca & Catering. Het fonds vervangt momenteel stap voor stap haar systemen die nu al in staat zijn miljoenen, flexibele, dienstverbanden te verwerken, tot een ultramodern, toekomstbestendig en kostenefficiënt geheel. “We zijn grootschalig in wat onze systemen aankunnen, maar als uitvoeringsorganisatie klein en slagvaardig. We kennen geen bureaucratie, we kunnen heel veel tegelijkertijd oppakken en werken met mensen die met ziel en zaligheid geloven in datgene wat ze doen. Zonder winstbejag. Met als doelstelling: zo laag mogelijke kosten.” Aan het woord is directeur Paul Braams.
 


Nieuwe energie in de horecasector

“Je proeft momenteel in de maatschappij de energie van we laten de crisis achter ons en beginnen aan een nieuwe periode. Dat is ook een nieuwe periode van groei, van ontwikkeling. Zeker in de horecasector. Ik voorzie de komende maanden stevig herstel in de traditionele horeca. Eten, drinken, hotels ook. Ik verwacht in de zakelijke horeca geen spectaculaire ontwikkelingen. Dat gaat wat langer duren voordat die volledig hersteld is. Voor de bedrijfscatering is er de noodzaak van fundamentele herzieningen, reorganisaties, herstructurering. De markt is fundamenteel veranderd voor de bedrijfscatering. Die optelsom heeft effect voor de samenstelling van onze klantenportefeuille. Wat het totale effect gaat worden weet ik niet. Ik denk dat er de komende maanden heel veel vraag zal zijn naar arbeid, medewerkers. Voor ons betekent dat dat onze populatie zich weer gaat ontwikkelen, gaat groeien. Meer actieve deelnemers.”
 

Klaar voor de toekomst

“De economische ontwikkelingen en de renteontwikkeling hebben een positieve invloed op de dekkingsgraad. Ik verwacht de komende periode minder zorgelijke discussies over de financiële posities van de pensioenfondsen. Ik hoop dat er op niet al te lange termijn een akkoord wordt gesloten tussen de sociale partners over een nieuw pensioencontract. Zodat het fonds kan beginnen met de voorbereidingen daarop. Ik verwacht voor de uitvoeringsorganisatie dat wij dit jaar onze klantbedieningsprocessen allemaal opnieuw geautomatiseerd hebben en gedigitaliseerd hebben. Dus klaar zijn voor de toekomst op dat gebied.”
 

Modern en nieuw pensioen

“Wat bijzonder is binnen de horeca en cateringsector: de opdrachtgevende partijen, de sociale partners, hebben met elkaar hebben afgesproken dat ze heel snel naar een nieuwe pensioenregeling willen passend bij de Wet Toekomst Pensioen. Dat is een van de gevolgen van de crisis, men beseft heel goed dat er nieuw perspectief moet komen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden hoort daar ook een modern en nieuw pensioen bij. Dat kan betekenen dat wij een van de voorlopende fondsen worden ten aanzien van het nieuwe pensioencontract en de pensioenregeling.”

 

Ontwikkelingen pensioenlandschap

“De nieuwe pensioenregelingen gaan leiden tot keuzes die fondsen gaan maken. Ieder fonds moet zich bezinnen op zijn eigen toekomst. De transitie van hoe het nu is naar de toekomst is complex, er gaat veel tijd en geld in zitten. Ik denk dat veel fondsen niet in staat zullen zijn om dat alleen te doen. Er gaan meer en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan.”
 

Samenwerking met andere pensioenfondsen

“Wij willen graag samenwerken met andere fondsen. Juist op het gebied van uitvoering. Omdat wij geloven in een goed pensioenproduct tegen lage kosten voor deelnemers die in het algemeen in sectoren werken waarin veel wisselende dienstverbanden zijn, waarin mensen veel uren moeten maken tegen relatief lage inkomens. Wij willen een uitvoeringsorganisatie neerzetten waar ook andere fondsen gebruik van kunnen maken. En dat betekent dat voor iedereen die daaraan mee gaat doen er ook winst te behalen is in termen van kosten delen met elkaar, kennis delen. Leiden tot goede resultaten en tevreden klanten. Dat is de strategische gedachte. En wij denken dat daar markt voor is.”
 

Wat wij te bieden hebben: geen winstdoelstelling, wel lage kosten en kwaliteit

“Wat wij te bieden hebben, is een zeer moderne kwalitatief hoogwaardige uitvoeringsorganisatie. Die sterk gedigitaliseerd is, die het eenvoudig houdt en waarin mensen werken die met ziel en zaligheid geloven in datgene wat ze doen. Namelijk een goede pensioenadministratie voeren, goed rendement opleveren en mensen mentale rust en zekerheid geven over hun pensioen, hun financiële toekomst. Wij denken dat er grote groepen in Nederland zijn voor wie dat belangrijk is. En dat er fondsen zijn die daarvoor willen opteren. We zijn grootschalig in wat onze ultra moderne systemen aankunnen, maar als uitvoeringsorganisatie kleinschalig. We kennen geen bureaucratie, we zijn een platte organisatie en we kunnen heel veel tegelijkertijd oppakken. Zonder winstbejag. Met als doelstelling: zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke kwaliteit.”


Lees het interview met Paul Braams "Ik vond de afgelopen periode spannend en vol extremen"
Lees het bericht Pensioenfonds Horeca & Catering migreert naar nieuw platform van IG&H