Klachten en geschillen

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening (bijvoorbeeld over de manier waarop je antwoord kreeg op jouw vragen) of ben je het niet eens met een beslissing (bijvoorbeeld over de hoogte van jouw pensioenuitkering)? Bel dan met onze klantenservice op telefoonnummer (079) 363 14 00. Zij proberen samen met jou tot een oplossing te komen.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kun je een klacht of een geschil bij ons indienen. Je kunt een klacht indienen als je ontevreden bent over onze behandeling, bejegening of dienstverlening. Je kunt een geschil indienen als je het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van ons.

Voor een klacht of een geschil gelden verschillende manieren van afhandelen. Hieronder zie je hoe je een klacht of geschil kunt indienen en wat de vervolgstappen zijn.

Klacht

Stuur ons jouw klacht als je ontevreden bent over onze behandeling, bejegening of dienstverlening en je er niet uitkomt met onze klantenservice:* Je moet jouw klacht elk geval voorzien van de datum en plaats en van je handtekening. Verder moet jouw klacht het volgende bevatten:
- Een omschrijving van de klacht met een toelichting op de klacht;
- De datum waarop de klacht ontstond;
- Je naam en je adres.

Verder is het wenselijk om daarbij ook je pensioennummer (op onze brieven altijd ‘ons kenmerk’) en je telefoonnummer te ontvangen. Dan hebben we altijd voldoende gegevens om je te vinden in onze administratie of kunnen we je bellen als we vragen hebben.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure vind je in de klachtenregeling.

Geschil

Dien een geschil in als je het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van ons en je er niet uitkomt met onze klantenservice:** Het geschilschrift moet aan een aantal vereisten voldoen. Je moet het in elk geval voorzien van de datum en plaats en van je handtekening. Verder moet het bevatten:
- De naam en het adres van de indiener (als je niet zelf het geschilschrift indient);
- Je naam en je adres;
- De omschrijving en een kopie van de beslissing waarover het geschil bestaat;
- De gronden waarop het geschilpunt rust;
- De feiten en omstandigheden die voor de beoordeling van het geschilschrift noodzakelijk zijn.

Verder is het wenselijk om daarbij ook je pensioennummer (op onze brieven altijd ‘ons kenmerk’) en je telefoonnummer te ontvangen. Dan hebben we altijd voldoende gegevens om je te vinden in onze administratie of kunnen we je bellen als we vragen hebben.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure vind je in de geschillenregeling.