Auteursrecht en beeldmerk

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen die Pensioenfonds Horeca & Catering kenbaar maakt, zijn eigendom van Pensioenfonds Horeca & Catering. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets worden verveelvoudigd of gebruikt.

© Pensioenfonds Horeca & Catering, 2021

Beeldmerk

Het beeldmerk van Pensioenfonds Horeca & Catering is een geregistreerd beeldmerk en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt ®.